Naši zákazníci

Za největší ocenění našich knedlíků považujeme hodnocení našich zákazníků. Již od založení společnosti jsme se zaměřili na to, aby naše knedlíky byly stejně dobré nebo i lepší než domácí. Naši zákazníci nám potvrzují, že se nám to daří. 

Hledáte špičkovou kvalitu za rozumnou cenu? U nás jste ji našli. 

Český Goodwill 2019

Společnost Knedlíky Láznička získala ocenění Český goodwill 2019 v kategorii tradice.

Všem příznivcům děkujeme za podporu. Více informací najdete v tiskové zprávě na adrese http://www.cesky-goodwill.cz/upload/1571991372.pdf

Přikládáme několik fotografií ze slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku, které se konalo v historických prostorách Zrcadlové kaple pražského Klementina.

Autory fotografií jsou Markéta Černá a Herminapress.


 
 
 
 
 

2019 - Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Oceenění Česká chuťovka získal: Láznička bramborové šišky špenátové a Láznička meruňkové knedlíky z tvarohového těsta

Ocenění Dětská chuťovka získal: Láznička bramborové šišky špenátové


 
 
 

Marketér roku 2018

Na galavečeru u příležitosti vyhlášení soutěže Marketér roku 2018 byla společnost Knedlíky Láznička oceněna za "knedlíkový marketing".


 
 

2018 - Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Oceenění Česká chuťovka získal: Svatební knedlík Láznička a Hanácké zelňáky Láznička

Ocenění Dětská chuťovka získal: Svatební knedlík Láznička a Hanácké zelňáky Láznička


 
 
 
 

2017 - Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Ocenění Česká chuťovka získal: Láznička houskový knedlík a Láznička perníkový knedlík

Ocenění Dětská chuťovka získal: Láznička houskový knedlík a Láznička perníkový knedlík 


 
 
 
 

2016 - Česká chuťovka

Ocenění Česká chuťovka 2016 získal Láznička karlovarský knedlík


 

2015 - Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Ocenění Česká chuťovka 2015 získal Bylinkový knedlík

Ocenění Dětská chuťovka získal Ovocný knedlík malinový


 
 

2014 - Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Ocenění Česká chuťovka 2014 získal: Špekový knedlík a Bramborový knedlík plněný uzenou vepřovou kýtou

Ocenění Dětská chuťovka 2014 získal Ovocný knedlík plněný borůvkami a Ovocný knedlík plněný meruňkami

Ocenění Česká chuťovka - cena novinářů získal Špekový knedlík


 
 
 
 
 

2013 - Nezávislý test knedlíků Mladé Fronty Dnes a České potravinářské komory

Houskový knedlík Láznička se stal ve své kategorii vítězem testu.

Bramborový knedlík Láznička ve své kategorii obsadil druhé místo.


 
 

Soutěž Česká chuťovka a Dětská chuťovka

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYMINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha a Jana Horníka a ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Odborný patron: prof. Ing. Karel Melzoch CSc., rektor VŠCHT

Odborná garance:

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií
    a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

VŠCHT PRAHAVOŠES A SPŠPT


Poslání

Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka" a „Dětská chuťovka“ především pomáhá spotřebitelům objevit chutné české potraviny. Výrobcům naopak pomáhá proniknout s výrobky, které splňují vysoké chuťové parametry, do povědomí spotřebitelů. Umožňuje dát o sobě vědět i malým a středním výrobcům, kteří jinak nemohou konkurovat velkovýrobcům v nákladech na reklamu. Nediskriminuje ale ani velké tuzemské výrobce, pokud vyrábějí kvalitní a chutné potraviny opravdu v České republice. Soutěž je tak otevřena všem poctivým tuzemským výrobcům a jejich chutným českým potravinám, pokud si toto označení opravdu zaslouží.


Kritéria a hodnocení

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“, uděluje vždy na podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), která je také místem hodnocení. Složení hodnotitelské komise i zcela průhledný anonymní způsob výběru oceněných potravin vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich ovlivňování jinými zájmy.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také vzhled a konzistence výrobku. Spojením těchto parametrů s českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Výrobky přihlášené do soutěže o značku „Dětská chuťovka“ by měly být určeny dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let. Hodnotí je pod metodickým vedením odborníků z hodnotitelské komise České chuťovky autentická dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, žáků Základní školy Londýnská a VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), za jejíž významné odborné a organizační podpory se také soutěž koná. Dětští porotci jsou ve svém rozhodování zcela nezávislí a opravdu zodpovědní a přísní a také jejich hodnocení je naprosto nestranné, řídí se pouze svými chuťovými preferencemi.


Historie

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA se rozhodla založit skupina nezávislých potravinářských odborníků v době, kdy vrcholilo období honby spotřebitelů za co nejlevnějšími potravinami, čemuž se přizpůsobovali nejen prodejci, ale chtě nechtě i výrobci potravin, aby obstáli v neúprosné, mnohdy zahraniční konkurenci levných výrobků. Toto zboží se sice často kvalitou vstupních surovin ani výslednou chutí nemohlo tradičním českým potravinám rovnat, ale v neúprosně vybičovaném tržním prostředí vytlačovalo tradiční poctivé české potraviny stále více z obchodních regálů. To nenechávalo skupinu zapálených potravinářských odborníků, které spojovaly dlouholeté zkušenosti a práce pro udržení a zlepšování kvality českých potravin, ani specializované vydavatelství potravinářských titulů AGRAL v klidu a ve spolupráci se společností SYMPEX GROUP, která se ujala organizačního zajištění projektu, vznikla soutěž o značku ČESKÁ CHUŤOVKA.

Po skromných začátcích našla myšlenka rychle odezvu i u řady českých výrobců potravin, a to od těch nejmenších až po ty největší. Všechny totiž trápila stejná věc – chtěli vyrábět ne co nejlevněji z podřadných či náhradních surovin, ale za rozumnou cenu to, na co budou moci být i sami pyšní a hrdí a kdy budou moci zákazníkům svým jménem ručit i za to, že si na jejich potravinách skutečně pochutnají. Bez kvalitních a nešizených surovin, jakož i poctivých technologických postupů, totiž tradičně výbornou českou chuť docílit nelze. Vynikající chuť je tak neklamnou známkou i kvality dané potraviny a odborníci v hodnotitelské komisi České chuťovky jsou v senzorickém hodnocení potravin velmi zkušení.

Zájem o získání značky ČESKÁ CHUŤOVKA se tak ze strany výrobců začal rychle zvyšovat, každoročně se již do soutěže hlásí desítky z nich napříč všemi potravinářskými obory a na získaná ocenění jsou pak také zaslouženě hrdí. Prestiž soutěže, jež zůstává od samého počátku nestátní a nezávislou iniciativou, ještě vzrostla, když jí poskytl záštitu tehdejší předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch, takže od roku 2013 přebírají vynikající čeští potravináři svá zasloužená ocenění v nádherných prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Pro mnohé je to zážitek na celý život a těší je zejména to, že někdo dokáže jejich nelehké úsilí o udržení dobré pověsti českých potravin veřejně ocenit. Na neformální ochutnávce, která následuje vždy po slavnostním převzetí plaket a diplomů, si také vyměňují své zkušenosti a navázali zde již mezi sebou četné pracovní i přátelské vztahy. Z neformální a otevřené atmosféry, která se během let kolem soutěže vytvořila, se tak zrodil i slogan ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE. Od r. 2017 soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova. Rostoucí prestiž soutěže o značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA je od r. 2016 potvrzena i tím, že se koná také pod záštitou ministra zemědělství.

Brzy se ke skupině nadšenců okolo České chuťovky připojila také Dětská tisková agentura, která se ve své činnosti (m.j. organizuje populární celorepublikovou anketu o nejoblíbenějšího učitele – Zlatý Ámos) řídí důsledně heslem „o dětech, pro děti, ale především s dětmi“ a přišla s nápadem uspořádat soutěž také o značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, o jejímž udělení budou rozhodovat výhradně děti samy. Tento nápad se rychle ujal a Dětská chuťovka je tak od r. 2011 nejspíš jediným projektem svého druhu na světě. I ona si rychle získává oblibu mezi výrobci i spotřebiteli.

V neposlední řadě je od roku 2013 hodnotitelskou komisí každoročně udělován titul Rytíř české chuti, jímž se po pečlivém posuzování a výběru z řady kandidátů z výrobní a odborné praxe stává osobnost, která se mimořádně svou dlouholetou prací v některém z potravinářských oborů zasloužila o výbornou pověst českých potravin.

V jubilejním 10. ročníku soutěže vyslyšeli organizátoři také volání z řad laické veřejnosti i z mediální sféry po ocenění rovněž takových českých potravin, které přispívají k posilování odpovědných trendů moderního životního stylu v souvislosti se stále naléhavější problematikou překotných civilizačních změn. Ve spolupráci s Literárními novinami, které se zdravému životnímu stylu cíleně věnují ve své příloze Harmonie, tak vzniklo nové ocenění Harmonická potravina, které získá ze všech v daném roce oceněných výrobků vždy ten, který bude těmto dodatečným kritériím nejlépe vyhovovat.

Odborný patronát nad soutěží převzal od jejího 8. ročníku prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.


Česká chuťovka, Dětská chuťovka, Rytíř české chuti

Objednávky

e-mail: Knedliky.Laznicka@email.cz
e-mail: objednavky@knedlikylaznicka.cz
tel: 777 949 043

Kontaktujte nás

Knedlíky Láznička

IČ 29142334

Jakobiho 327

Praha 10 Petrovice

E Knedliky.Laznicka@email.cz

E info@knedlikylaznicka.cz

T +420 777 949 043

Facebook