Knedlíky Láznička pro všední den i pro svátek 2021

fotosoutěž o ceny (10x Velká knedlíková kuchařka, 5x kuchařská zástěra s vyšívaným logem společnosti Knedlíky Láznička)

Soutěže se mohou zúčastnit všichni zákazníci společnosti Knedlíky Láznička s.r.o.
Doba trvání fotosoutěže: od začátku dubna do 10. září 2021.
Soutěž probíhá ve třech etapách.

1) Kvalifikační kola:
Prvních pět měsíců  tj. od dubna  2021 do srpna 2021 proběhne pět kvalifikačních kol takto: Zájemci o účast v soutěži posílají své fotografie knedlíků Láznička nebo jídel s knedlíky Láznička  – max. 3 fotky na osobu a měsíc e-mailem na adresu: Knedliky.Laznicka@gmail.com spolu s krátkým komentářem. My vybereme  nejlepší  fotografie a ty uveřejníme na našich stránkách www.facebook.com/knedlikylaznicka.  Hodnotit se bude formou veřejného hlasování – vyhrává fotografie, která získá v daném měsíci nejvíce označení „To se mi líbí“. Pro zajištění maximální transparentnosti se počítají pouze označení přímo na stránce www.facebook.com/knedlikylazcnicka, takže máte možnost stav hlasování průběžně sledovat.  Autor nejúspěšnější fotografie v daném měsíci získá jako ocenění kuchařskou zástěru s vyšívaným logem společnosti Knedlíky Láznička s.r.o. 

2) Vyhodnocení soutěže organizátorů Nákupních skupin Scuk a farmářských prodejců
Na konci srpna vyhodnotíme soutěž organizátorů Nákupních skupin a farmářských prodejen. Kritériem hodnocení je celkový počet hlasů pro všechny fotografie zařazené do soutěže účastníků  z příslušné Nákupní skupiny Scuk nebo farmářské prodejny k datu 31.8.2021. 5 nejúspěšnějších - tj.  s nejvyšším počtem hlasů získá jako ocenění Velkou knedlíkovou kuchařku.

3) Velké finále o pět individuálních hlavních  cen
Pět  nejúspěšnějších fotografií z každého měsíce postupuje do finálového hodnocení 10. září  2021. Hodnotit se bude opět formou veřejného hlasování – vyhrává fotografie, která získá nejvíce označení „To se mi líbí“ se zahrnutím dříve získaných. Pro zajištění maximální transparentnosti se opět počítají pouze označení přímo na stránce www.facebook.com/knedlikylaznicka.  Pět autorů nejúspěšnějších fotografií získávají  hlavní ceny  - Velkou knedlíkovou kuchařku. Každý autor může získat maximálně jednu hlavní cenu.

Soutěžíme o Velkou knedlíkovou kuchařku 10x a kuchařskou zástěru s logem Knedlíky Láznička 5x

Velká knedlíková kuchařka má svůj web na adrese www.velka-knedlikova-kucharka.cz Najdete zde informace o obsahu kuchařky, autorech, příběh kuchařky a postupně také recenze.
Zástěra s vyšitým logem společnosti Knedlíky Láznička za nejlepší fotku měsíce (kuchařku Věru, která zástěru předvádí si necháme :-) )


 
 

Pravidla soutěže 2021

1) Do soutěže je možné přijmout pouze fotografie, na kterých jsou knedlíky společnosti Knedlíky Láznička s.r.o.
2) Fotografii doporučujeme doplnit krátkým komentářem k obsahu fotografie. Volba komentáře může velmi výrazně ovlivnit úspěšnost fotografie v soutěži.
3) Zasláním fotografie autor souhlasí se zařazením fotografie do soutěže, s jejím zveřejněním a s jejím použitím pro propagaci soutěže a výrobků společnosti Knedlíky Láznička s.r.o.
4) Každý den bude vybrána nejvýše jedna fotografie pro zařazení do soutěže. Výběr ze zaslaných fotografií je výhradním právem organizátora soutěže. Vybrané fotografie budou umístěny do speciálního alba pod názvem „Knedlíky Láznička pro všední den i pro svátek“.
5) Umístění v soutěži závisí výhradně na veřejném hlasování. Všichni účastníci mají možnost průběžné výsledky  hlasování   sledovat na stránce www.facebook.com/knedlikylaznicka
6) Výsledky dílčích kvalifikačních kol i velkého finále budou zveřejněny na stránce www.facebook.com/knedlikylaznicka vždy bezprostředně po skončení příslušného období.

Co musí obsahovat přihláška do soutěže:
a) Jednu až tři fotografie (fotografie je možné zasílat postupně, max. 3/měsíc)
b) Označení, jaké knedlíky jsou na fotografii
c) Krátký komentář k obsahu fotografie
d) Autorem fotografie je ………………………….. (jméno bude uveřejněno)
e) Označení Nákupní skupiny na Scuk.cz nebo farmářské prodejny (nepovinný údaj)

Knedlíky Láznička pro všední den i pro svátek 2020

fotosoutěž o ceny
Doba trvání fotosoutěže: od začátku června do konce října 2020
Soutěž probíhá ve dvou etapách.

1) Kvalifikační kola:
První čtyři měsíce  tj. od června 2020 do září 2020 proběhnou čtyři kvalifikační kola takto: Zájemci o účast v soutěži posílají své fotografie knedlíků Láznička nebo jídel s knedlíky Láznička  – max. 3 fotky na osobu a měsíc e-mailem na adresu: Knedliky.Laznicka@gmail.com spolu s krátkým komentářem. My vybereme  nejlepší  fotografie a ty uveřejníme na našich stránkách www.facebook.com/knedlikylaznicka. Autor každé fotografie vybrané ke zveřejnění získává malý dárek ve formě jednoho balení knedlíků „od Lázničky“ z nabídky na Scuk.cz.   Hodnotit se bude formou veřejného hlasování – vyhrává fotografie, která získá v daném měsíci nejvíce označení „To se mi líbí“. Pro zajištění maximální transparentnosti se počítají pouze označení přímo na stránce www.facebook.com/knedlikylazcnicka, takže máte možnost stav hlasování průběžně sledovat.  Autor nejúspěšnější fotografie v daném měsíci získá jako ocenění kuchařskou zástěru s vyšívaným logem společnosti Knedlíky Láznička s.r.o.

2) Velké finále o kolektivní hlavní cenu a o pět individuálních hlavních  cen
Pět  nejúspěšnějších fotografií z každého měsíce postupuje do finálového hodnocení v říjnu  2020. Hodnotit se bude opět formou veřejného hlasování – vyhrává fotografie, která získá nejvíce označení „To se mi líbí“ se zahrnutím dříve získaných. Pro zajištění maximální transparentnosti se opět počítají pouze označení přímo na stránce www.facebook.com/knedlikylaznicka. Pro Nákupní skupinu, ze které bude absolutní vítěz soutěže (tj. fotografie, která bude mít na konci veřejného hlasování nejvyšší počet označení „to se mi líbí“ zajistí společnost Knedlíky Láznička s.r.o. jako organizátor soutěže ve spolupráci s organizátorem Nákupní skupiny VIP Ochutnávku pro členy této Nákupní skupiny. Co to znamená: přijedeme, přivezeme ohřívací pult, minimálně 4 druhy knedlíků a jednorázové nádobí.  Budeme „k dispozici“ pro případné dotazy a připomínky.  Předpokládaný termín ochutnávky první polovina listopadu – po vyhlášení celkových výsledků. Pokud by v uvedené době platil zákaz pořádání akcí tohoto typu, bude termín posunut po skončení zákazu.

Pět autorů nejúspěšnějších fotografií získávají  hlavní ceny  - kvalitní kuchyňský nůž. Každý autor může získat maximálně jednu hlavní cenu.

Favorité soutěže - TOP 5 (rozklikněte)

Každý účastník soutěže vyhrává

1x kolektivní hlavní cena - VIP ochutnávka pro členy Nákupní skupiny, ze které bude autor vítězné fotografie (tj. fotografie, která bude mít na konci veřejného hlasování nejvyšší počet označení "To se mi líbí)
5x individuální hlavní cena - nejužitečnější nástroj kuchaře
4x zástěra s vyšitým logem společnosti Knedlíky Láznička za nejlepší fotku měsíce (kuchařku Věru, která zástěru předvádí si necháme :-) )
Za každou fotografii zařazenou do soutěže získává autor malý dárek - jedno balení knedlíků "od Lázničky" dle vlastního výběru
Nabídku knedlíků najdete na https://www.scuk.cz/knedliky-laznicka


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla soutěže

1) Do soutěže je možné přijmout pouze fotografie, na kterých jsou knedlíky společnosti Knedlíky Láznička s.r.o.
2) Fotografii doporučujeme doplnit krátkým komentářem k obsahu fotografie. Volba komentáře může velmi výrazně ovlivnit úspěšnost fotografie v soutěži.
3) Zasláním fotografie autor souhlasí se zařazením fotografie do soutěže, s jejím zveřejněním a s jejím použitím pro propagaci soutěže a výrobků společnosti Knedlíky Láznička s.r.o.
4) Každý den bude vybrána nejvýše jedna fotografie pro zařazení do soutěže. Výběr ze zaslaných fotografií je výhradním právem organizátora soutěže. Vybrané fotografie budou umístěny do speciálního alba pod názvem „Knedlíky Láznička pro všední den i pro svátek“.
5) Umístění v soutěži závisí výhradně na veřejném hlasování. Všichni účastníci mají možnost průběžné výsledky  hlasování   sledovat na stránce www.facebook.com/knedlikylaznicka
6) Výsledky dílčích kvalifikačních kol i velkého finále budou zveřejněny na stránce www.facebook.com/knedlikylaznicka vždy bezprostředně po skončení příslušného období.
7) „Knedlíkové dárky“ za přijaté fotografie, zástěry i kuchyňské nože budou doručeny v rámci centrální distribuce Scuk.cz vždy nejpozději do dvou týdnů od skončení příslušného kola.
8) Co musí obsahovat přihláška do soutěže:
a) Jednu až tři fotografie (fotografie je možné zasílat postupně, max. 3/měsíc)
b) Označení, které knedlíky jsou na fotografii
c) Krátký komentář k obsahu fotografie
d) Autorem fotografie je ………………………….. (jméno bude uveřejněno)
e) Jaký druh knedlíků z nabídky na Scuk.cz si autor vybral jako dárek za vybranou fotografii.
f) Označení Nákupní skupiny na Scuk.cz (aby bylo možné doručit dárek/cenu)

V Praze 20.5.2020
Vladimír Zikmunda, jednatel společnosti
Knedlíky Láznička s.r.o.

Objednávky

e-mail: Knedliky.Laznicka@email.cz
e-mail: objednavky@knedlikylaznicka.cz
tel: 777 949 043

Kontaktujte nás

Knedlíky Láznička

IČ 29142334

Jakobiho 327

Praha 10 Petrovice

E Knedliky.Laznicka@email.cz

E info@knedlikylaznicka.cz

T +420 777 949 043

Facebook